Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.7.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

R.261.7.2018                                                                                                   

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: R.261.7.2018

Więcej…

 

R.261.7.2018 Zapytanie ofertowe - „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Kolbuszowa. dnia 28.09.2018 r.

R.261.7.2018

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Więcej…

 

MKL-0001/68/88/16 INFORMACJA O WYBORZE NASJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

rpo

 

Kolbuszowa, 31-08-2018

MKL-0001/68/88/16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa fortepianu klasycznego w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr sprawy MKL-0001/68/88/16

 

Więcej…

 

R.261.6.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 30-08-2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

„Zestawienie Domu Parafialnego z Książnic w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa – I etap Wykonanie fundamentu”, nr sprawy: R.261.6.2018.

 

Więcej…

 

R.261.6.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

                                                                                                              Kolbuszowa, 30-08-2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

„Zestawienie Domu Parafialnego z Książnic w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa – I etap Wykonanie fundamentu”, nr sprawy: R.261.6.2018.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty