Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.261.8.2018 Dostawę tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego

 

Kolbuszowa, 07-12-2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn na „Dostawę tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na części”, nr sprawy: R.261.8.2018.

 

 

Więcej…

 

R.261.8.2018 Zapytanie ofertowe na „Dostawę tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego w Parku Etnograficznym

 

Kolbuszowa, dnia 28.11.2018r.

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na „Dostawę tarcicy, bali i krawędziaków do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z podziałem na części”. Numer sprawy R.261.8.2018.

 

Więcej…

 

R.261.7.2018 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 22.10.2018

R.261.7.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: R.261.7.2018.

 

Więcej…

 

R.261.7.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

R.261.7.2018                                                                                                   

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: R.261.7.2018

Więcej…

 

R.261.7.2018 Zapytanie ofertowe - „Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Kolbuszowa. dnia 28.09.2018 r.

R.261.7.2018

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont chałupy z Bożej Woli oraz budynku gospodarczego z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty